Başkent Üniversitesi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cinselliğe Kavramsal Bakış Sempozyumu'ndan GörüntülerCEKAMER'in T.C. Adalet Bakanlığı ile birlikte düzenlediği 'Suçun Önlenmesinde İşbirliği Çalıştayı'ndan görüntüler

Gülen Soyaslan'ın konuşmacı olduğu "Amerika Birleşik Devletleri'nde Hukuk Sistemi ve Hukuk Eğitimi" başlıklı konferanstan görüntüler
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Onursal Başkanı Sn. İhsan Akçin'in konuşmacı olduğu "Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi" konulu konferans'dan görüntülerHukuk Düzeninde Cinselliğe Genel Bakış Sempozyumu”ndan Görüntüler