Başkent Üniversitesi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

 • Yrd. Doç. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ (Müdür)
 • Yrd. Doç. Dr. M. Emin AKGÜL (Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Erhan BÜKEN (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI (Üye)
 • Prof. Dr. Kudret GÜVEN (Üye)
 • Prof. Dr. Hulusi Cenk SÖZEN (Üye)
 • Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU (Üye)

Danışma Kurulu

 • Yrd. Doç. Dr. Ezgi Aygün Eşitli (Müdür/Doğal Üye)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Akgül (Müdür Yardımcısı/Doğal Üye)
 • Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin (Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
 • Prof. Dr. Fatma Işıl Bulut (Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Programı)
 • Prof. Dr. Tülay Uğuzman (Başkent Üniversitesi Sosyoloji Programı)
 • Yrd. Doç. Dr. İpek Yücer Aktürk (Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün (Ankara Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Mustafa Özen (Kırıkkale Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Doç. Dr. Demet Varoğlu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü)
 • Av. Sezin Duygu Tuncer (Ankara Barosu)