Başkent Üniversitesi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mevzuat


2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun