Başkent Üniversitesi
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi