BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER)

 

Faaliyet Alanları

Merkezin Faaliyet Alanları

 

a) Ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku, kriminoloji ve ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, bilimsel toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Ceza, ceza muhakemesi hukuku, kriminoloji ve ilgili alanlara ilişkin konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı temin etmek, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda kurum, kuruluş ve uzmanlarla işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Başkent Üniversitesi bünyesindeki fakülte ve bölümlerle ve gerekli görüldüğü takdirde diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmek,

g) Merkezin amaçlarına yönelik gerekli görülen diğer her türlü etkinlik, yayın ve faaliyetleri gerçekleştirmek.