BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER)

 

Merkezin Amaçları

Merkezin Amaçları

 

a) Ulusal ve uluslararası açılardan ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku ve bağlantılı alanların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek,

b) Ulusal ve uluslararası açılardan adli tıp, suç antropolojisi, suç psikolojisi, suç sosyolojisi, suç psikiyatrisi, penaloji, suç siyaseti, suç profilaksisi, viktimoloji ve kriminalistik gibi çalışma alanlarını içeren kriminoloji bilim dalının ve ilgili alanların sorunlarını tespit etmek, bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek,

c) Karşılaştırmalı hukuktaki, kriminoloji bilimindeki ve bağlantılı alanlardaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek,

ç) Avrupa Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile öğretiye ve uygulamaya dönük olarak çalışma ve etkinlikler yürütmek, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri geçekleştirmek,

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Kamu yararını esas alarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek,

f) Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygulamaya koymak.