BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER)

 

Personel

Araş.Gör.İbrahim ÇETİN
Araş.Gör. Gün Sevi GİZLİ