BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER)

 

İdari Yapı

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Ezgi AYGÜN EŞİTLİ (Müdür)
 • Prof. Dr. M. Emin AKGÜL (Müdür Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Erhan BÜKEN (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Prof. Dr. Münire Arzu İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YENİÇERİ KÖKDEMİR (Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Derya DOĞRU (Üye)
 • Öğr. Gör. Dr. Tülay KORKMAZ DEVRANİ(Üye)

 ?

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Ezgi Aygün Eşitli (Müdür/Doğal Üye)
 • Prof. Dr. Mehmet Emin Akgül (Müdür Yardımcısı/Doğal Üye)
 • Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin (Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
 • Prof. Dr. Fatma Işıl Bulut (Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Programı)
 • Prof. Dr. Tülay Uğuzman (Başkent Üniversitesi Sosyoloji Programı)
 • Prof. Dr. İpek Yücer Aktürk (Başkent Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün (Ankara Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Mustafa Özen (Kırıkkale Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı)
 • Prof. Dr. Demet Varoğlu (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Bölümü)
 • Av. Sezin Duygu Tuncer (Ankara Barosu)